media vita > musiken
< >

musiken

Våra föreställningar bygger vi kring teman. Ett tema kan vara något vi tycker är viktigt att förmedla eller något som har ett högt symbolvärde. Detta är en förteckning över de program vi hittills satt samman: 

I livets villervalla -- så nära vi gå, men så långt ifrån varandra ändå

Vandra varsamt -- musik och rörelse om livets vandring

Vågvaggad -- ett musikaliskt kåseri om Livets vatten

Maria -- en hyllning till den heliga jungfrun

Så går en dag -- den ständigt flyende tiden

Växtkraft


Ett urval från våra olika program har vi spelat in på skiva.


Underrubriker:   i livets villervallavandra varsamtvågvaggadmariaså går en dagväxtkraft
www.mediavita.se loginöversiktskriv utkontakt


Nätbyggarna En hemsida från Nätbyggarna Powered by CMSimple